ارزیابی آبیاری قطره ای نواری درمقایسه با آبیاری سطحی (مطالعه موردی در شهرستان دزفول)

ارزیابی آبیاری قطره ای نواری درمقایسه با آبیاری سطحی (مطالعه موردی در شهرستان دزفول)

راندمان آبیاری مهمترین شاخص در سنجش مصرف آب کشاورزی میباشد بهنحوی که میتوان در اتخاذ هر تصمیمی در جهت بهبود مدیریت مصرف از جمله ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری از این شاخص استفاده نمود. آبیاری قطره ای نواری یکی از روشهای نوین آبیاری میباشد که نقش موثری در بهبود راندمان آبیاری و تولید محصولات زراعی و

03
تیر1398
توسط : arazsoo
نمايش : 2939 نظرات کاربران : 0 امتیاز :

افزایش بهره وری مصرف آب با اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در برخی ازباغات پسته شهرستان رفسنجان

افزایش بهره وری مصرف آب با اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در برخی ازباغات پسته شهرستان رفسنجان

رشد جمعیت بخصوص در کشورهای در حال توسعه باعث شده که تقاضا و نیاز جهانی غذا به میزان زیادی افزایش یابد، تا سالهای دهه 50 میلادی این نیاز از طریق افزایش سطح اراضی زیر کشت محصولات برطرف می شد اما از سال 1960 به این طرف، دیگر تنها افزایش سطح زیر کشت پاسخگوی نیاز جمعیت در حال رشد نبوده و لازم آمد عملکرد

11
شهریور1397
توسط : arazsoo
نمايش : 2967 نظرات کاربران : 0 امتیاز :

اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان

اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان

استفاده بهینه از آب با توجه به شرایط اقلیمی کشور و خشکسالی­ های اخیر امری ضروری به­ نظر می­رسد. یکی از راهکارهای مهم و تاثیر­گذار، بهره­ گیری از سامانه­ های نوین آبیاری است.

06
مرداد1397
توسط : arazsoo
نمايش : 3043 نظرات کاربران : 0 امتیاز :

تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه

تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه

هدف اصلی این مطالعه تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه بود. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع روش تلفیقی و در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی به حساب می آید. در این مطالعه از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد.

01
خرداد1397
توسط : arazsoo
نمايش : 3269 نظرات کاربران : 0 امتیاز :

ارزیابی فنی و اقتصادی روش آبیاری قطره ای در گندم و مقایسه آن با روش آبیاری سطحی

ارزیابی فنی و اقتصادی روش آبیاری قطره ای در گندم و مقایسه آن با روش آبیاری سطحی

به منظور ارزیابی سیستم آبیاری قطره ای و مقایسه آن با آبیاری سطحی، آزمایشی به صورت استریپ اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.

11
فروردین1397
توسط : arazsoo
نمايش : 3404 نظرات کاربران : 0 امتیاز :

تحلیل اقتصادی طرح توسعه آبیاری تحت فشار در استان خراسان

تحلیل اقتصادی طرح توسعه آبیاری تحت فشار در استان خراسان

با توجه به اینکه چندین سال از استفاده و گسترش سیستم های آبیاری تحت فشار می گذرد و در سالهای گذشته حجم عظیمی از توان اجرایی، اعتبارات و فعالیت دولت به این کار اختصاص یافته است، جمع بندی نقاط قوت و ضعف این عرصه از فعالیت های بخش کشاورزی می تواند راهنمایی برای تعیین راهبردهای آینده باشد.

12
اسفند1396
توسط : arazsoo
نمايش : 3337 نظرات کاربران : 0 امتیاز :

ارزیابی فنی سامانه های آبیاری قطره ای (مطالعه موردی: کشت و صنعت شهید رجایی دزفول)

ارزیابی فنی سامانه های آبیاری قطره ای (مطالعه موردی: کشت و صنعت شهید رجایی دزفول)

طراحی صحیح و اصولی یکی از عوامل مهم در توسعه و بهبود سامانه های آبیاری تحت فشار است. این پژوهش با هدف ارزیابی سامانه آبیاری قطره ای اجرا شده در کشت و صنعت شهید رجایی شهرستان دزفول، با استفاده از روش مریام - کلر انجام گردید. برای این منظور تعداد پنج سامانه تحت پوشش سامانه آبیاری قطره ای انتخاب شد.

15
بهمن1396
توسط : arazsoo
نمايش : 3609 نظرات کاربران : 0 امتیاز :

ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع دشت زرینه رود میاندوآب

ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع دشت زرینه رود میاندوآب

این پژوهش بر روی سه مزرعه واقع در واحد عمرانی چهار شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود انجام شد. مزارع به طور تصادفی و در سه موقعیت متفاوت و به روش آبیاری نواری انتها بسته آبیاری می شدند و زیر کشت محصول یونجه بودند.

01
بهمن1396
توسط : arazsoo
نمايش : 3383 نظرات کاربران : 0 امتیاز :

آبیاری بارانی

آبیاری بارانی

در آبیاری به روش بارانی ،آب با فشار در داخل یک شبکه لوله کشی شده جریان پیدا کرده و سپس از خروجی هایی که روی این شبکه تعبیه شده و آبپاش نامیده می شوند خارج می شود. ساختمان آبپاشها طوری است که هنگامی که با فشار از آن خارج می شود بصورت قطرات ریز و درشت درآمده و مشابه باران در سطح مزرعه ریخته می شود.

16
دی1396
توسط : arazsoo
نمايش : 3821 نظرات کاربران : 0 امتیاز :

معرفی سیستمهای آبیاری تحت فشار

معرفی سیستمهای آبیاری تحت فشار

روش انتخاب بین انواع سیستم‌های آبیاری تحت فشار با هزینه و قدرت مالی کشاورز، نوع محصول، شدت باد، درجه حرارت، توپوگرافی زمین و شیب زمین و مقایسه‌ای بین هزینه‌های سیستم انتخابی و درآمدهای کشاورز و ... بستگی دارد.

16
دی1396
توسط : arazsoo
نمايش : 4066 نظرات کاربران : 0 امتیاز :

نمایش صفحه 1 از 2 - تعداد مطالب : 13
جدیدترین مقالات
ارزیابی آبیاری قطره ای نواری درمقایسه با آبیاری سطحی (مطالعه موردی در شهرستان دزفول)
ارزیابی آبیاری قطره ای نواری درمقایسه با آبیاری سطحی (مطالعه موردی در شهرستان دزفول)

راندمان آبیاری مهمترین شاخص در سنجش مصرف آب کشاورزی میباشد بهنحوی که میتوان در اتخاذ هر تصمیمی در جهت بهبود مدیریت مصرف از جمله ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری از این شاخص استفاده نمود. آبیاری قطره ای نواری یکی از روشهای نوین آبیاری میباشد که نقش موثری در بهبود راندمان آبیاری و تولید محصولات زراعی و

افزایش بهره وری مصرف آب با اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در برخی ازباغات پسته شهرستان رفسنجان
افزایش بهره وری مصرف آب با اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در برخی ازباغات پسته شهرستان رفسنجان

رشد جمعیت بخصوص در کشورهای در حال توسعه باعث شده که تقاضا و نیاز جهانی غذا به میزان زیادی افزایش یابد، تا سالهای دهه 50 میلادی این نیاز از طریق افزایش سطح اراضی زیر کشت محصولات برطرف می شد اما از سال 1960 به این طرف، دیگر تنها افزایش سطح زیر کشت پاسخگوی نیاز جمعیت در حال رشد نبوده و لازم آمد عملکرد

اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان
اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان

استفاده بهینه از آب با توجه به شرایط اقلیمی کشور و خشکسالی­ های اخیر امری ضروری به­ نظر می­رسد. یکی از راهکارهای مهم و تاثیر­گذار، بهره­ گیری از سامانه­ های نوین آبیاری است.

تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه
تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه

هدف اصلی این مطالعه تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه بود. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع روش تلفیقی و در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی به حساب می آید. در این مطالعه از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد.

ارزیابی فنی و اقتصادی روش آبیاری قطره ای در گندم و مقایسه آن با روش آبیاری سطحی
ارزیابی فنی و اقتصادی روش آبیاری قطره ای در گندم و مقایسه آن با روش آبیاری سطحی

به منظور ارزیابی سیستم آبیاری قطره ای و مقایسه آن با آبیاری سطحی، آزمایشی به صورت استریپ اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.

آراز سو صنعت | تولید کننده تجهیزات آبیاری-مقالات-مقالات علمی ,آب,آبیاری,زهکشی,تجهیزات آبرسانی,تجهیزات آبیاری,لوازم آبرسانی,لوازم آبیاری,آبیاری تحت فشار،تجهیزات و لوازم کشاورزی،آبیاری بارانی,آراز,آراز سو صنعت

Powered by CMSIRAN © 2024 - 2025